SERTIFIKATI I REFERENCE

SERTIFIKATI

Kompanija Mondoluka plus d.o.o. je u aprilu mesecu 2017.godine usvojila Integrisani menadžment sistem i stekla Sertifikate za sledeće sisteme:

  • Sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2015
  • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2015
  • Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008
  • Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema novom standardu SRPS ISO 45001:2018, koji je zamenio postojeći OHSAS 18001:2008

Sprovođenje mera gore navedenih standarda vrši se pod stalnim nadzorom sertifikacionog tela JUQS za sledeći obim sertifikacije:
Snabdevanje plovila pogonskim gorivom, prevoz tereta rečnim putem, organizacija i logistika prevoza tereta u rečnom saobraćaju.

REFERENCE

Za potrebe kompanije NIS A.D. kompanija Mondoluka je u periodu mart-decembar 2019. godine izgradila pontonsku bunker stanicu u Velikom Gradištu po sistemu “ključ u ruke”. Nabavljen je objekat koji je generalno remontovan (ugrađen novi dvobok-dvodno), montirana je kompletno nova merna oprema poslednje generacije, pobijeni su šipovi, izgrađen pristupni most. To je prva izgrađena pontonska bunker stanica u Republici Srbiji koja ispunjava sve ekološke i energetske standarde po evropskim kriterijumima. Naša kompanija je takođe izradila kompletnu projektno tehničku dokumentaciju i ishodovala sve neophodne dozvole i saglasnosti radi obavljanja energetske delatnosti snabdevanja brodova pogonskim gorivom.