USLUGE

BUNKERING

Kompanija Mondoluka Plus d.o.o. poseduje u Beogradu bunker stanicu “MT-DUŠAN”, kapaciteta 110 tona, stacioniranu na na 1168 km reke Dunav, desna obala. Bunker stanica je opremljena po svim standardima u tehničkom i tehnološkom pogledu i poseduje sve saglasnosti za obavljanje delatnosti snabdevanja brodova pogonskim dizel gorivom. Takođe, u zavisnosti zahteva klijenata, u mogućnosti smo da vršimo snabdevanje brodova pogonskim gorivom na sidrištu i na putničkom pristaništu “Sava” na reci Sava. Nudimo dizel gorivo EN-590 kvaliteta za domaća i strana plovila. U zavisnosti od potreba klijenata obezbeđujemo usluge snabdevanja brodovova pijaćom vodom, nabavke rezervnih delova, motornih ulja i maziva a po potrebi vršimo i snabdevanje posade hranom.

Radno vreme:

  • - za pogonsko gorivo bez Akcize i PDV-a Ponedeljak – Subota 08:00-20:00 h (usklađeno sa radnim vremenom Carinske ispostave Luka Beograd)
  • - za pogonsko gorivo sa Akcizom i PDV-om Ponedeljak – Nedelja 00:00-24:00 h

REČNI TRANSPORT

Mondoluka Plus d.o.o. pruža usluge prevoza tečnih (naftni derivati), svih vrsta rasutih, generalnih i vangabaritnih tereta sopstvenim brodovima ili angažovanjem brodova renomiranih partnera na sledećim unutrašnjim plovnim putevima (povezujući Crno i Severno more): Dunav, Rajna, Majna, kanal Majna-Dunav, Sava, Tisa.